ساعت سرور

امروز چهارشنبه 29 آبان 1398

اساسنامه

بنام خدا

اساسنامه انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران

مقدمه

به منظور حفظ منافع صنفی تولیدکنندگان صنعت پروفیل و در و پنجره های u.p.v.c  و همچنین ساماندهی در امور تولید و صادرات کالا و خدمات و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکانات بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان پروفیل یو پی وی سی ایران در و پنجره به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد:

 

فصل اول کلیات

ماده 1- هویت:

 هویت انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران که در این اساسنامه اختصارا انجمن نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(مصوب 15/12/1373) و با موافقت و نظارت اتاق ایران با اهداف مندرج در ماده 6 این اساسنامه تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و به صورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 2- تابعیت :

تابعیت  انجمن ایرانی است.

ماده 3- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی انجمن در تهران خیابان احمد قصیر(بخارست سابق) – خیابان چهارم پلاک 21 طبقه همکف می باشد.

تبصره- در صورت تغییر اقامتگاه قانونی انجمن مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی و کتبا به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

ماده 4- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت انجمن در سراسر ایران است . انجمن می تواند پس از تأیید هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استانها و شهرستانها شعبه و نمایندگی ایجاد نماید.

تبصره- شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع معادن و معادن ایران باشد.

ماده 5- مدت:

مدت فعالیت انجمن نامحدود است.

 

فصل دوم اهداف

ماده 6- هدفهای انجمن عبارتند از :

6-1 تلاش برای ساماندهی تولید و صادرات و بهبود کیفیت تولید و خدمات دهی اعضا

6-2 بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرفی و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات.

6-3 مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری  ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با تولید و صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملی اعضاء با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران.

6-4 ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء.

6-5 ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن، فعالیت های تولیدی و صادراتی اعضاء و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی.

6-6 فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در انجمن.

6-7 تلاش در جهت ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو.

6-8 انجام هرگونه فعالیت های علمی،تحقیقات در داخل و خارج کشور در چهارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف انجمن.

6-9 تلاش برای توسعه تولید و صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت انجمن.

6-10 کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای تولید و صادرات کالاها و یا خدمات موضوع انجمن.

6-11 حمایت از منافع مشترک و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء

6-12 همکاری با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در زمینه تحقق اهداف برنامه ای دولت و مصوبات مربوط به ویژه بهینه سازی مصرف سوخت

6-13 تشویق و حمایت از سرمایه گذاران در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صادرات،یا خدمات را فراهم می کند.

6-14 تلاش در جهت جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته اتاق ایران.

6-15 تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالا ها و خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها.

6-16 مشارکت در تدوین و اجرای استاندارد مورد نیاز تولید و صادرات کالاها و خدمات موضوع فعالیت انجمن و کنترل آن از طریق تاسیس شرکت های بازرسی.

6-17 کوشش در جهت رفع اختلاف فی مابین اعضاء و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.

6-18 معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.

6-19 اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با تولید و صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به انجمن تفویض می شود.

6-20تهیه گزارشات هر شش ماه یک بار از عملکرد انجمن و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران.

6-21 ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات تولید،بازار داخلی و صادرات گروه کالایی و یا خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوطه و نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع.

6-22 برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن و انتشار آن.

6-23 برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف انجمن.

6-24 کوشش برای جذب سرمایه، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت انجمن.

6-25 الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران.

6-26 عضویت در موسسات و سازمانهای ذیربط داخلی و خارجی و مبادله اطلاعات علمی و فنی

6-27 عرضه خدمات مورد نیاز به اعضاء

6-28 تشریک مساعی با اعضاء و اقدامات مشترک جهت تامین مواد اولیه

 

فصل سوم عضویت و شرایط آن

ماده 7- تولیدکنندگان و صادرکنندگان عضو اتاق بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی  که دارای هرگونه مجوز فعالیت صنعتی در زمینه تولید پروفیل u.p.v.c در و پنجره از وزارت صنایع و معادن و سایر سازمانهای ذیربط باشند می توانند به عضویت اصلی انجمن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به عضویت وابسته انجمن درآیند.

تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت انجمن درآیند.

ماده 8- انواع عضویت عبارت است از:

الف- اصلی: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیما مشغول فعالیت در زمینه تولید پروفیل u.p.v.c در و پنجره با رعایت مقررات ماده 7 می باشند.

ب- وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی انجمن می باشند.

تبصره-ح: صرفا اعضاء اصلی می توانند جهت عضویت در هیئت مدیره و بازرسین کاندیدا و انتخاب شوند.

تبصره 2- حضور اعضای وابسته در جلسات و مجامع انجمن بلامانع بدون حق رأی خواهد بود.

ماده 9- عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده 21 قانون تجارت با دارا بودن کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می باشد.

ماده 10- شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقیقی:

الف- تابعیت ایرانی

ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج- داشتن کارت معتبر عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن

ح- دارا بودن سابقه فعالیت تولیدی و صادراتی در زمینه موضوع انجمن با تأیید انجمن

د- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده سالانه به طور مرتب

و- تایید صلاحیت و تصویب عضویت متقاضی منوط به تصمیم هیأت مدیره انجمن می باشد.

تبصره: شرایط تعلیق یا سلب عضویت اعضاء

الف: رأی صادره از مراجع قضایی دایر به محرومیت عضو از حقوق اجتماعی

ب: تغییر شغل عضو به نحوی که مغایر با فعالیت های موضوع انجمن باشد.

ج: تاخیر بیش از سه ماه در پرداخت حق عضویت

د: عدم رعایت مفاد اساسنامه

ماده 11- کلیه اعضاء انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند.

فصل چهارم – ارکان

ماده 12- ارکان انجمن عبارتند از:

  • مجامع عمومی
  • هیأت مدیره
  • بازرس

ماده 13- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنها می باشد.

13-1 تشکیل مجمع با یکبار درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب شده در مجمع و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز،ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمنا دعوت نامه جداگانه ای با امضاء  یکی از اعضاء هیأت مدیره یا دبیر یا بازرس برای اعضاء ارسال می گردد.

13-2 اشخاص حقوقی عضوء انجمن برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتبا به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور با مهر شرکت معرفی می نماید.

13-3 جلسه مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) با شرکت اکثریت مطلق اعضاء (نصف بعلاوه یک) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین (نصف بعلاوه یک) معتبر می باشد.

13-4 اخذ رأی در مجامع عمومی انجمن به صورت کتبی و مخفی می باشد.

13-5 با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا  از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه به عنوان رئیس سنی اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رأی به عمل خواهد آمد. سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده می گیرد.

13-6 منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیأت رئیسه می رساند.همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

13-7مصوبات در چهارچوب اساسنامه انجمن برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

13-8 حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود.

13-9 انجمن موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

ماده 14- مجامع عمومی بر دو نوعند:

  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق العاد

ماده 15- مجمع عمومی عادی انجمن یک نوبت در سال (ترجیحا در سه ماهه اول سال هجری شمسی) طبق ماده 14 تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 16- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است:

16-1 استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال گذشته

16-2 استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها

16-3 تصویب پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء

16-4 استماع گزارش بازرس

16-5 تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیأت مدیره

16-6 تعیین خط مشی انجمن و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره برای سال جاری

16-7 انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل اعضاء هیأت مدیره و بازرس که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته، یا مستعفی شده اند و یا فوت نموده اند.

16-8 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ماده 17-  هیأت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 13 بنماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی داری مسئولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیأت مدیره انجمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می تواند نسبت به وکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده 18- مجمع عمومی به طور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء انجمن با رعایت ماده 13 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 19- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء انجمن و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده 20- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، از اعضاء انجمن وفق ماده 13 برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف، بازرس می تواند راسا  با رعایت ماده 13 اقدام نماید.

ماده 21- با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء انجمن مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده، هیأت مدیره انجمن باید حداکثر ظرف مدت 20 روز  از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 13 دعوت نماید، در صورت استنکاف هیأت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند  و بازرس مکلف است  حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 13 از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید، درخواست کنندگان مستقیما نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نمایند.

ماده 22- در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی به علت حد نصاب،حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدی با رعایت ماده 13 از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

ماده 23- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف – تغییر و اصلاح اساسنامه انجمن

ب – عزل انفرادی یا جمعی هیأت مدیره و یا بازرسان

ج – انحلال انجمن و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه

ماده 24- هیأت مدیره:

24-1 انجمن به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضاء اصلی انجمن صاحب کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که به وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی به صورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

24-2 بعد از اختمام دوره مأموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

24-3 انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 25- شرایط عضویت در هیأت مدیره:

الف – دارا بودن عضویت اصلی انجمن

ب – دارا بودن تابعیت ایرانی

ج – داشتن حسن شهرت

د – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ه – ارائه معرفی نامه کتبی ( برای اشخاص حقوقی )

ماده 26- داوطلب عضویت در هیأت مدیره موظف است از 15 روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق ایران و انجمن تسلیم نماید.

تبصره- بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیأت مؤسس و پس از آن به وسیله هیأت مدیره های منتخب صورت می گیرد. هیأت مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دریافت درخواست به اطلاع او برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده  تا مدت یک هفته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بررسی لازم صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاجرا می باشد..

ماده 27- در صورت استعفا از عضویت، اخراج یا انحلال شخص حقوقی، عضوی که نماینده آن در ارکان انجمن دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 28- چناچه نماینده اشخاص حقوقی  عضو پس از انتخاب در ارکان انجمن به هر دلیل از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در انجمن دارد معزول و هیچگونه سمتی در انجمن نخواهد داشت و سمت نامبرده  به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخاب به عمل خواهد آمد.

ماده 29- زایل شدن موردی از بندهای ماده 25 برای هر یک از اعضاء هیأت مدیره در طول دوره مأموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده 30- در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیأت مدیره انتخاب هیأت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده 31- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انجمن، دو نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی انجمن انتخاب خواهد نمود.

ماده 32- مدت تصدی بر یکی از سمت های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشد.

ماده 33- هیأت مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نواب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده 34- در صورت استعفا، فوت و یا عزل هریک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضاء علی البدل دارای آرای مساوی باشند انتخاب در هیأت مدیره به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 – غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره 2- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت، حداقل با دو سوم اعضاء هیأت مدیره می باشد.

ماده 35- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت پیدا می کند.

ماده 36- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس انجمن و در صورت غیبت او با نواب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس، سایر اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 37- مصوبات هیأت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یک حاضرین در جلسه (غیر از مفاد تبصره 2 ماده 34) معتبر خواهد بود.

ماده 38- صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

ماده 39- شرکت اعضای علی البدل و بازرس در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی حق رأی نخواهند داشت.

ماده 40- هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی را به صورت موظف به عنوان دبیر انتخاب نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند  تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر انجمن تفویض نماید.

تبصره 2- در صورتیکه دبیر عضو هیأت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 3- در صورتیکه دبیر عضو هیأت مدیره نباشد، حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأی دارد.

ماده 41- برای انجام امور اداری انجمن اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق انجمن تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت انجمن، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرس انجمن، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه های لازم برای ورود به مجامع،فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه انجمن و تعمیر و سرویس به موقع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل انجمن،اجرای مصوبات در انجمن و هر اقدامی که عرفا برای اداره امور انجمن ضروری باشد دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده 42- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن  برخوردار است وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

42-1 افتتاح حساب جاری به نام انجمن در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات  انجمن و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام

42-2 انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارشات سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی

42-3 عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب انجمن بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت

42-4 اداره امور مالی انجمن  که سرپرستی آن با خزانه دار است

42-5 دریافت مطالبات انجمن و پرداخت دیون آن

42-6 استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان انجمن و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور

42-7 اقامه استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط داوری

42-8 اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به انجمن واگذار می گردد.

42-9 انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره انجمن و پیشرفت مقاصد و اهداف آن  ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد

42-10 تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه

42-11 تهیه، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور انجمن در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی

42-12 راهنمایی اعضاء در امور اجرائی، مدیریتی، مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به انجمن

13-42 تدوین پیش نویس بودجه انجمن برای تصویب از طریق مجامع مربوطه

42-14 تهیه صورت دارایی و دیون انجمن پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی

42-15 هیأت مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را از عضویت در انجمن اخراج نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارش کند. تصمیم اتاق ایران در این مورد قطعی است.

42-16 برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء

42-17 تهیه گزارش های سه ماهه سالانه از عملکرد انجمن و ارسال آن به اتاق ایران

ماده 43- خزانه دار

خزانه دار مسئول اداره امور مالی انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد وصورت جلسات مالی انجمن را تنظیم، وصولی ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی انجمن، با اطلاع رئیس هیأت مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده 44- کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور با امضاء مشترک رئیس انجمن یا نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس انجمن یا نواب رئیس و یا دبیر همرا با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 45- بازرس

45-1 شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده 25 اساسنامه است.

45-2 یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

45-3 در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 46- وظایف بازرس

46-1 نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید

46-2 بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد

46-3 بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع امضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

46-4 بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید

46-5 بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه انجمن تحویل دهد.

ماده 47- کمیته ها و مشاوران

انجمن بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکتهای عضو و اعضاء حقیقی انجمن تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب می گردد.

فصل پنجم منابع مالی

ماده 48- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در انجمن موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری انجمن و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند.

ماده 49- هر عضو علاوه بر ورودیه، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری انجمن واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 50- انجمن می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

فصل ششم انحلال و تصفیه

ماده 51- انجمن به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی و قطعی محاکم قضائی منحل می شود.

ماده 52- چنانچه انحلال انجمن از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیئت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضاء هیأت مدیره انجمن قبل از انحلال در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است. چنانچه انحلال از سوی محاکم قضائی اعلام شود محکمه هیأت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده 53- پس از اعلام انحلال انجمن و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق انجمن مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه انجمن را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده 54- هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائی ها را روشن و پس از تسویه کلیه اموال  منقول و غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت.

ماده 55- وظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیوان انجمن و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم موارد متفرقه

ماده 56- حکمیت

انجمن می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیأت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکتهای عضو و یا اشخاص حقیقی عضو، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آن ها را مامور رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ماده 57- در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می پذیرد در صورت اعتراض مراتب به شورای عالی نظارت منعکس می شود نظر شورا قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 58- این اساسنامه در یک مقدمه و 7 فصل و 58 ماده و 12 تبصره تهیه و به تصویب هیأت مؤسس انجمن متشکل از امضاء کنندگان ذیل رسیده است.