دیدار دبیر انجمن با رئیس و بنیانگذار انجمن پروفیل سازان ترکیه

در این دیدار، طرفین با اشاره به فرایند تولیدپروفیل در ترکیه، چگونگی حضور پروفیل های ترکیه ای و کیفیت و قیمت این محصولات به بحث نشستند.در این مذاکرات مظفر تمیر با اشاره به 40% مازاد تولید پروفیل یو پی وی سی این کشور، علت اصلی حجم بالای صادرات به ایران را همین سرریز تولید اعلام نمود.